Τομείς ΕξειδίκευσηςΕμπορικό -Εταιρικό Δίκαιο-Συμβουλευτική Επιχειρήσεων


        

Διαδικασία Αφερεγγυότητας-Ειδική Διαχείριση, Πτώχευση -Εκκαθάριση Προβληματικών ΕπιχειρήσεωνΤραπεζικό Δίκαιο, ζητήματα μη εξυπηρετούμενων δανείων

Δίκαιο Ακινήτων-Νομικός Έλεγχος, ΣυμβάσειςΔίκαιο Αναγκαστικής Εκτέλεσης  

       


Οικονομικό Ποινικό Δίκαιο 

Διοικητικό Δίκαιο

Διαμεσολάβηση